8. Sınıf LGS Türkçe Paragrafta Anlam Online Test Çöz

8. Sınıf LGS Türkçe Paragrafta Anlam Online Test Çöz (Online Deneme),  LGS Sınavı Türkçe Paragrafta Anlam Online Soru Çözümleri ve Canlı Test, LGS Türkçe Online Deneme Sınavı Yap Ücretsiz Canlı Test.

LGS Sınavında Paragrafta Anlam konusundan yaklaşık her sene 5-8 arası soru sorulmakta. Bu test ile siz de kendinizi deneme yaparak çözmüş olduğunuz konuda eksiklerinizi görebilir ve LGS sınavına hazırlanmanıza fayda sağlayabilirsiniz. Bir diğer adıyla parçada anlam olan testi aşağıdan çözebilirsiniz.

8. Sınıf LGS Türkçe Paragrafta Anlam Online Test

Tebrikler - 8. Sınıf LGS Türkçe Paragrafta Anlam Online Test adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İç rahatlığıyla davranmak, iç rahatlığıyla konuşmak, özellikle iç rahatlığıyla düşünmek erdemli, insanın işidir. İnsanın kendi içinde tutarlılığı da buna bağlıdır. Eylemi ile düşüncesini bütünleştirmiş, ağzından çıkan sözün sorumluluğunu kavramış bir insan çağımızın gerçek insanıdır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi erdemli insanın özelliklerinden biri olamaz ?
A
Yaptıklarının, düşüncelerini yansıtıyor olması.
B
Her sözünün bilincinde olması.
C
Söz ve hareketleri arasında uyum olması.
D
İç rahatlığıyla düşünüyor olması.
Soru 2
” Başkalarının uyarılarını ve eleştirilerini her zaman dikkate alamaya çalışan bir yapım var. Bu sayede kendi yanlışlarımı daha net görebiliyorum. Bunun yanında bir yanlışlık ve haksızlık yapıldığında buna müdahale etmenin de bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum. Yoksullara ve kimsesizlere ise gücüm yettiği kadar el uzatmaya çalışıyorum. ” Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A
Eleştiriye açık
B
Uyumsuz
C
Yardımsever
D
Duyarlı
Soru 3
Datça... Rüzgârların sesi kulaklarımdadır, hiç unutmadım. İnsanlar deli gibi esen sıcak rüzgârların önünde iki büklümdüler. Saçlarımın diplerine dolan kumları çıkarıyordum. Herkes ağzında kum çiğniyordu; hatırlıyorum, Datça'yla ilgili hiçbir şeyi unutmadım. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır ?
A
Koklama
B
İşitme
C
Görme
D
Dokunma
Soru 4
(1) Düşüncelerimiz eylemlerimizin kaynağıdır. (2) Eylemlerimiz alışkanlıklarımızın nedenidir. (3) Alışkanlıklarımız karakterimizi, kişiliğimizi şekillendirir. (4) Her insan farklı karaktere sahiptir. (5) Karakterimiz ise geleceğimizi örgütleyen en önemli faktördür. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır ?
A
2
B
4
C
3
D
5
Soru 5
Her sanatçı, toplumun ürünü olduğuna göre, büyük sanatçıları yetiştiren ortamın nasıl oluşturulduğunu düşünmek gerekir. Çünkü sanatçı, milyonların bir insana dönüşmesinin sonucunda çıkar ortaya. Sanat da, sanatçı da bir mucize değildir, bir emek ürünüdür. Bu parça için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Toplum ve Emek
B
Sanatı Korumak
C
İnsan ve Sanat
D
Sanat ve Toplum
Soru 6
Dil değişimine inananlar, ona yürekten katılanlar; evimizde oturup düzgün uyaklı, Nedim ağzından gazeller yazarak kendimizi ve iki üç bağımlıyı eğlendirmek hevesinde değiliz. Bizim bütün düşüncemiz, derisi katılaşmış eline sapanını tutan, çatlak topuklu, çorapsız ayağıyla Türk topraklarının göbeğine basan yurttaşlarımızın söylediğini anlamak, istediğini yapmak, yapmasını istediğimizi ona kolayca anlatmaktır. Böyle söyleyen bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?
A
Nedim ağzından gazeller yazmak istemektedir.
B
Halkın kendisini kolayca anlamasını istemektedir.
C
Halkın üst tabakasına seslenmeyi yeğlemektedir.
D
Dilin değişiminin halkı zor durumda bıraktığını düşünmektedir.
Soru 7
Halit Ziya, eserlerinde insani değerleri esas aldığı için onun eserlerindeki kahramanlar insanı her yönüyle adeta kuşatır. Toplumun her kesiminden seçilen kahramanlar, yüzeysel bir şekilde tanıtılmaz. Yazar, kahramanlarının mizacı ve psikolojileri üzerinde yoğunlaşarak onların iyiye ya da kötüye doğru yönelişini tarafsız bir şekilde verir. Bunu yaparken de toplum gerçeklerini göz ardı etmez ve toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtmaya çalışır. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir ?
A
Halit Ziya’nın kahramanları ya tam iyidir ya da tam kötüdür.
B
Yazar, kahramanlarını tanıtırken yan tutmaz.
C
Yazar, kahramanlarını tanıtırken onların ruhsal yönleri üzerinde de durmuştur.
D
Yazar, kahramanlarını gerçekçi bir şekilde tanıtmıştır.
Soru 8
"Gelenekler, bireysel yaratıcılık, grup farklılaşması ya da değişen koşullara uyarlanma zorunluluğundan ileri gelen değişme dinamiği ile çatışır. Bu durum nesil farklılaşmasına neden olur. Ama aynı zamanda da değişimle uzlaşır. Çünkü gelenekler değişmeyi, gecikmeli de olsa, giderek özümler. Bugünün değişimleri, yarının gelenekleri olur." Yukarıdaki paragrafta ‘gelenek’ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz ?
A
Gelenekler de zamanla değişebilir.
B
Değişimin başlıca nedenleri yaratıcılık ve farklılaşmadır.
C
Gelenekler değişen koşullara çabuk uyum sağlar.
D
Gelenekle değişim bazı noktalarda zıt düşebilir.
Soru 9
Türk kültür hayatındaki son on iki yıllık gelişme cumhuriyetin kuruluşundan sonra yapılan reformlardan hız almıştır. Tanzimat döneminin reformlarıyla başlayan dönem Türkiye’de Doğu - İslam müesseseleriyle Avrupa’dan müesseselerin yan yana yaşadıkları bir geçiş dönemidir. Cumhuriyetin kuruluşuyla girişilen reformlar ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası olan ikililiğe son vermiş, Türkleri kesin olarak batı kültürü ve medeniyeti çevresine sokmuştur. Yukarıdaki paragraftan Türk kültür hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?
A
Cumhuriyet döneminde yapılan reformlar bazı alanlarda ikililiğe yol açmıştır.
B
Türkiye’de yaşanan ikililik Türklerin batı kültürü ve medeniyeti çevresine girmesini zorlaştırmıştır.
C
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Doğu-Batı kültür öğeleri bir arada devam etmiştir.
D
Osmanlı İmparatorluğu‘nda Tanzimat‘tan sonra ikililik yaşanmıştır.
Soru 10
Eleştirmen olarak, bugünün nabzını tutmak kolay değil. Bazen yazdığınız bir eleştiriyle ilgili olarak " Siz iyi dosttunuz, ne oldu da bu eleştiriyi yaptınız ?" türünden sorularla bile karşılaşıyorsunuz. Ama ben kitabı eleştirdim dostluğumuzu değil, demek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Kitap eleştirisi ile dostluk birbirinden ayrı düşünülmelidir.
B
Gerçek dostlar birbirini eleştirmeyi de bilmelidir.
C
Eleştiri yapılırken ölçüyü kaçırmamak gerekir.
D
Eleştirmen, kendi döneminin değer ölçülerini belirler.
Soru 11
Bir yazarı en fazla küçük düşüren şey, herkesin bildiği orta malı fikirleri garip ve gösterişli bir şekilde söylemektir. Böyle bir yazarı beğenmek şöyle dursun, herkesin söylediğini söylemek için yeni birtakım kelime düzenleri kurmakla vaktini kaybetmiş olmasına acırız. Bu parçaya göre bir yazardan öncelikle beklenen aşağıdakilerden hangisidir ?
A
İnandırıcılık
B
Farklılık
C
Tutarlılık
D
Yalınlık
Soru 12
Alman dilinin gelenekçi söyleyiş kurallarının dışına çıkan Nietzsche, yazılarını bir şiir uyumu içinde yazar, aklından geçeni yazıya dökerken dil bilgisi kurallarını bir yana iter; aforizmalar şeklinde yazdığı eserlerinin büyük kısmı imalarla, düşüncelerine dair ipuçları ile doludur. Olumlu başladığı bir cümleyi ya da paragrafı olumsuz bitirir ya da olumsuz başlar, olumlu bitirir. Alaycı, iğneleyici bir anlatımı vardır. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir ?
A
Yazılarının gidişatında istikrarlı davranmıştır.
B
Gelenekçi söyleyiş kurallarının dışına çıkmıştır.
C
Yazılarında şiir uyumu görülmektedir.
D
Yazar dil bilgisi kurallarına uymamıştır.
Soru 13
Müzik insanlara yeni bir bakış açısı kazandırır. İnsanların bütün alanlarda bir şey öğrenmesini kolaylaştırır. Müzik insana yaratıcılık özelliği kazandırır, ruhumuzu besler. Çocukların kendilerine güvenlerini artırır, müzik. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir ?
A
Müzik eğitimi.
B
Müziğin yararları.
C
Müzik türleri.
D
Müziğin ne olduğu.
Soru 14
Herkes bir başkasına ihtiyaç duyar. Kendisine benzemeyen birine. Niçin mi? Kendini bir bütün olarak ele alabilmek için, karşısındakiyle karşılaştırma yaparak, kendini tanımlayan özellikleri daha çok ortaya çıkarmak için... Aşağıdakilerden hangisi başkalarına ihtiyaç duymamızın nedenidir ?
A
Acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaşma isteğimiz.
B
Kendimizi daha iyi tanımamızı sağlamaları.
C
Başka yaşamları öğrenme merakımızın olması.
D
Zor zamanlarımızda yardımımıza koşmaları.
Soru 15
Düşünce ve algıyı yıldırım kadar hızlandırmak güzel. Düşünce, fiziksel dünyanın hızını sollayabilir. Ama güzelliklerden alacağımız zevki uzatmak, böylesi hoş vakitlerin tadını çıkarmak gerekmez mi ? Bir Afrika deyişindeki gibi " Çiğne­mekten zevk alıyorsan, hemen yutmaya çalış­ma. " Bu paragrafta, aşağıdakilerden hangisi önerilmektedir ?
A
Boş vakitleri iyi değerlendirmek.
B
Hızlı düşünerek çok iş yapabilmek.
C
Güzel anları yaşarken acele etmemek.
D
Yaşamın hızına ayak uydurmaya çalışmak.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.

Bu sınavı bitirdiyseniz diğer sınava geçiniz.

8.  Sınıf Türkçe Online Testleri (Tamamı)

Yukarıdaki bağlantıdan diğer LGS Türkçe Testlerini Çözebilirsiniz.

Paylaşarak Destek Ol!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*