İşlevsel yapılanmayla çok daha rekabetçi bir Şişecam gelecek

Hasan KUŞ

DÜNYA Gazetesi ve Şişecam iştirakinde gerçekleştirilen Camdan Sohbetler’in ikinci kısmında Şişecam İdare Şurası Lideri Prof. Dr. Ahmet Kırman ve Şişecam’ın yeni Genel Müdürü Görkem Elverici, Genel Koordinatörümüz Vahap Munyar’ın sorularını yanıtladı. Sohbetin ana mevzu başlıklarını YKB Ahmet Kırman’ın Genel Müdürlük koltuğunu Görkem Elverici’ye devredişi ve Şişecam’ın yönetişim kabiliyetini artıracak dönüşüm projeleri oluşturdu. Tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirme atılımının akabinde dönüşüm projelerine sürat veren, 1 Temmuz tarihi prestijiyle da organizasyonel yapısında işlevsel bazlı idareye geçen Şişecam, bu dönüşümle geleceğin Şişecam’ını daha optimize daha entegre bir yapıya kavuşturmayı hedefl iyor. Yapılanma ile milletlerarası manada daha da rekabetçi bir yapıya kavuşabilmeyi amaçladıklarını kaydeden Şişecam İdare Heyeti Lideri Prof. Dr. Ahmet Kırman, bunun yanı sıra hukuksal altyapının yönetimsel altyapıyla ahengini sağlamayı ve tüm faaliyetlerinde merkezileşme yoluyla sinerjilerin artırılmasını hedefl ediklerini de lisana getiriyor.

Evvelki periyotta Şişecam’da faaliyet alanı bazında bir organizasyonel yapılanma olduğunu, cam ambalaj, cam mesken eşyası, kimyasallar üzere farklı faaliyet alanlarının birbirinden bağımsız yönetildiğini anlatan Ahmet Kırman, “Şimdi ise bu faaliyetlerimizi daha farklı bir boyuta taşımak için faaliyet alanları yerine işlevler bazında bir yapılanmaya gittik. Artık süreçleri faaliyet alanı bazında değil “Satış-pazarlama” ya da “Üretim” üzere işlevsel temellere nazaran yöneteceğiz. Bu yapılanmayı bir müddettir kısmi olarak insan kaynakları, mali işler, tedarik zinciri üzere alanlarda yaptık. Artık ise satışın yanı sıra üretimi tek çizgi haline getiriyoruz. Bu dönüşüm ile yönetişim kabiliyetimizi artırmak istiyoruz. Süratli, kaliteli ve fl eksibilitesi yüksek bir idare istiyoruz. İşlevsel yapılanmanın bu hususta önemli ara aldıracağı inancındayız” dedi. Bunun örneklerini daha evvel yaptıkları düzenlemelerde de gördüklerini lisana getiren Kırman, “Dünyada şu anda SAP’nin en büyük üç projesinden birisiyle altyapıda dijitalleşmeyi sürdürüyoruz. 14 ülkedeki 43 tesis ve satış sistemlerimizin dijital altyapıya bağlanıp, işlevsel yapıyla bağdaştırılması halinde Şişecam’ın önünde kimse duramaz” diye konuştu.

Muvaffakiyet, ekip çalışmasının yapıtı

Şişecam’da misyona başladığı 2006 yılından bu yana şirketin gelişimine dair bilgiler veren Ahmet Kırman, gerçekleşen muvaffakiyetlerin şahsî olmaktan çok ekip çalışması sonucu olduğuna vurgu yaptı. 2008 sonrası dikkate alındığında üretim faaliyeti gösterdikleri ülke sayısının 8’den 14’e çıktığını, istihdamın da 18 binden 22 bine yükseldiğini söyledi. Satış gelirlerinin ise 2.7 milyar TL’den 22 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çeken Kırman, “Net kâr 118 milyon TL’den 2.8 milyar TL’ye ulaştı. Bilhassa milletlerarası satışlarımızın toplam satışlarımız içindeki hissesi dış maliyetlerin artırılması ve Türkiye ihracat siyasetlerimizin ya da prensiplerimizin farklılaştırılmasına bağlı olarak da yüzde 45’lerden yüzde 65’lere geldi. Cam üretimimiz 2.7 milyon tondan 5.1 milyon tona, soda üretimimiz 1.3 milyon tondan 2.4 milyon tona ulaştı. Bu süreçte FAVÖK ise 670 milyon liralardan 6 milyar liralara gelmiş durumda. Yatırımlarımız ise 428 milyon TL’den 3 milyar TL’lere kadar yükseldi. Özkaynaklar 5.7 milyar liradan 22.5 milyar liraya gelmiş. 2021 yılının birinci çeyreğinde ise bu 24.1 milyar TL’ye ulaşmış durumda” açıklamasını yaptı.

“Stratejik yatırımlar ile milletlerarası şirket olma yolunda ilerledik”

Bu süreçte bölgeselden çıkıp memleketler arası bir şirket olma gayesi yolunda ilerlediklerini kaydeden Ahmet Kırman, “2006’dan 2010 yılına kadar bölgesel oynarken, 2012’de çok önemli bir büyüme hazırlığına girdik. 2012 ve 2014’te çok büyük ve stratejik yatırımlarımız kelam konusu. Tabi bu periyotları dikkate alırsak kendimizi bu hususta geliştirdiğimizi ve stratejik manada da farklı bir bakış açısına sahip olduğumuzu söylemeliyiz” dedi. Kriz devirlerini yapılanma, yatırım ve kriz sonrasına hazırlık manasında ele aldıklarını lisana getiren Kırman, “Bu söylediğimiz devirde yaptığımız yatırımları iktisadın olağan işleyişini kazandığı vakitlerde çok süratli bir kazanıma çevirebiliyoruz. Bu döngü bizde alışkanlık haline de geldi. Ancak bu tabi riski çok âlâ ölçmekle ya da algılamakla da ilgili bir şey” diye konuştu.

Dönüşüm rotası 2019’da altyapıya çevrildi

2012-2014 yılları ortasındaki çıkıştan sonra da birçok satın alma ve organik büyüme yatırımları gerçekleştirdiklerini lisana getiren Kırman, Şişecam’ın pandemi devrinde de sürat verdiği altyapısal dönüşüm süreci hakkında şu bilgileri verdi:

“Tüm dijital yapımızı değiştiriyoruz. Ayrıyeten işlevsel yapılanma ile bundan sonraki periyotta çıkışımız çok daha süratli olacak. Bizim krizleri kullanma biçimimiz biraz daha farklı. Şişecam olarak kriz ortamında kenara sinip de “bu rüzgar geçsin” diye üzerimize örtü örtmüyoruz. Yelkenlerimizi biraz indirmekle birlikte daha güçlü rüzgarlara yöneliyoruz. Krizde yatırım yapacak güçteyiz. Bunun için mali finansman gücümüzü sağlamış durumdayız.”

Birinci çeyrekte net satışlar 6 milyar TL’ye ulaştı

Kümenin birinci çeyrek performansını da kıymetlendiren Ahmet Kırman, “2021’in birinci çeyreğinde net satışlarımız 6 milyar TL düzeyine ulaşmış durumda. Milletlerarası satışlarımızın toplam satışlarımız içindeki hissesi tekrar yüzde 60 düzeyinde. Bu müddette 1.3 milyon ton kadar cam ürettik. 600 bin ton kadar soda üretimimiz var. 1.2 milyon ton da endüstriyel hammadde imal ettik. Birinci çeyrek final performansımız çok kuvvetli ve ikinci devirde de birebir şekilde devam edeceğimizi düşünüyoruz. Tüm bunlar şahsî bir performanstan öte çok önemli bir ekip çalışması gerektiriyor. Takımın vizyonu kavrayarak maksada odaklanmasıyla gerçekleşiyor” formunda konuştu.

Ciro 3,5 kat, FAVÖK 5 kattan fazla büyüdü

2013 yılı Mart ayı prestijiyle Şişecam ailesinin düzcam iş kolunun Mali İşler Yöneticisi olarak vazifeye başlayan, akabinde Şişecam Mali İşler Başkanlığı misyonunu sürdüren Şişecam’ın yeni Genel Müdürü Görkem Elverici, bugün coğrafik olarak 14 ülkeyi kapsayan bir üretim coğrafyasına ulaştıklarını ve 150’nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti. Elverici, “Tüm iş kollarımızın kıymetli ölçüde milletlerarası ticarette yer aldığı bir şirketiz. Son 15 yıllık gelişmeyi baz aldığımızda, bilhassa 2014-2020 yılları ortasındaki periyodunda ciromuz 6 milyar TL’den, 21 milyar TL üstüne çıkarak 3,5 kat gelişme kaydetti. Birebir periyotta FAVÖK ise 5 kattan fazla artarak 6 milyar TL’ye ulaştı” dedi. Elverici, 2016’dan bu yana geçen beş yıllık periyodun ise tüm bu temellerin güçlendirilmesi, birçok alanda yine inşa edilmesi ve sonraki büyüme atılımları için gerekli altyapıların çok daha büyük ölçeklere getirilebilecek biçimde hazırlanması süreci olduğunu da aktardı.

“Yurtdışı şirketlerimizi de sadeleştiriyoruz”

Şişecam’ın Türkiye’de tamamladığı birleşme sürecinin akabinde, yurtdışı şirketlerinde de birebir sadeleşmeleri hayata geçirmeye çalıştığını söyleyen Görkem Elverici, “Sizinle daha dün tamamlanan bir gelişmeyi de sıcağı sıcağına paylaşmak isterim. Hollanda’da yer alan bizim yurtdışı yatırım yaptığımız ana şirketlerin, toplam 12 şirketin, 4 şirkete konsolide edilmesi süreci tamamlanmış durumda. Bugün prestijiyle bu birleşme sürecini de muvaffakiyetle hayata geçirdik” dedi.

“Düzcam alanında gerçekçi yatırım planları oluşturuyoruz”

Global salgın nedeniyle tedarik zincirinin bozulması, öteki coğrafyalardan etraf coğrafyalara gelen cam ölçüsündeki azalmalar üzere nedenlerle daha evvelki taleplerle çok uyumlu olmayan, çok önemli bir talep artışının görüldüğünü tabir eden Görkem Elverici, şunları söyledi: “Öncelikle Şişecam’ın düzcam üretim kapasitesi açısından şu an pandemi öncesindeki düzeye sahip olduğunu belirtmek isterim. Piyasada yeni yatırımlarla, yeni kapasiteleri devreye sokarak talebi karşılamak için tüm teşebbüsleri yapıyoruz. Soğuk tamirlerde olan fırınlarımızın da biri haricinde hepsi devreye girdi. Son fırınımızın da yıl sonundan evvel devreye sokulması maksadıyla şu anda tamirini sürdürüyoruz. Piyasa gereksinimleri için vakit zaman yurtdışındaki tesislerimizden de dayanak alıyoruz. Bildiğiniz üzere önümüzdeki periyotta 2 yeni fl oat sınırı yatırımı planımız ile ilgili ağır çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Şu an oluşmuş olan bu ağır talebin bir ölçüsünün dönemsel ve süreksiz olma riskinin olduğunu da biliyoruz. Bu gerçeklere de uyumlu olacak biçimde yatırım planımızı oluşturuyoruz. İhracat istikametinde kararlılığına karşın Şişecam pandemi ile oluşan bu ağır talebi karşılamak için ihracata verebileceği camları iç piyasaya verdi. Hatta Bulgaristan ve İtalya’da ürettiği camları dahi iç piyasaya kaydırdı.”

Kırman: Şişecam artık daha esnek daha rekabetçi

Bugün prestijiyle her türlü rekabete ayak uyduran ve esneklikleri kazanmış bir Şişecam’ın bulunduğuna işaret eden Ahmet Kırman, “1 Temmuz prestijiyle yürürlüğe koyduğumuz işlevsel yapılanmanın buna çok daha süratli karşılık vermeye ve esneklikleri artırmaya katkıda bulunacağını net olarak söylemek isterim. Hasebiyle çok daha esnek, çok daha rekabetçi, akılcı fiyat siyasetleri uygulayan, müşteriye süratle giden, kalitesi daha yükselmiş, tahlilleri olan bir Şişecam’ın eşiğindeyiz. Bunları değişim prosesi içinde hayata geçireceğiz” dedi.

Elverici: Bütün iş yapma modelimizi hızlandırmayı hedefliyoruz

İdarede sürdürülebilirliğin değerine dikkat çeken Görkem Elverici, şöyle konuştu: “Ahmet Bey’in Genel Müdürlüğü sırasında yahut idare konseyi rolleri sırasında var olan stratejik planımızdan büsbütün farklı bir stratejik plandan tabi ki bahsetmiyoruz. Bence en değerli kısmı bu stratejik planı sürdürme kararlılığımız. Lakin bilhassa bu stratejinin bir kesimi olan işlevsel modele geçiş ya da yaptığımız tüm altyapı yatırımlarının önümüzdeki birkaç yıl içinde daha aktif devreye girmesi ile bütün iş yapma modelimizi hızlandırmayı hedefl iyoruz. Bu sayede de hem memleketler arası coğrafik yayılımımızı hem de buralardaki hacim ve ölçeklerimizi bugün olduğundan çok daha farklı noktalara götürmek istiyoruz.”

Mısır pazarı bilhassa ABD’ye giriş açısından çok önemli”

Şişecam’ın Hindistan ve Mısır pazarlarındaki yatırımlarından da kelam eden Genel Müdür Görkem Elverici, Hindistan’ın bilhassa mimari camlar alanında başlayıp çok önemsedikleri piyasalardan birisi haline geldiğini tabir etti. Elverici, önümüzdeki devirde Hindistan’a yönelik çeşitli ataklarının olacağını söyledi. Mısır’da ise uzun bir vakittir madencilik alanında var olduklarını aktaran Elverici, ülkede mimari camlar alanında bir iştiraklerinin bulunduğunu da kaydetti. Mısır’da cam mesken eşyası alanında faaliyet gösteren bir fabrikanın satın alımını da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Elverici, şöyle devam etti: “O fabrikayı Şişecam standartlarında uyumlu hale getirmek için fırın dahil olmak üzere tüm revizyonlarını yaptık ve üretim yapar hale getirdik. Mısır pazarı bilhassa bizim ABD’ye giriş açısından çok önemsediğimiz bir coğrafya. Zira Mısır’la ABD ortasında var olan bir mutabakat sayesinde oradaki ithalat vergilerinden imtina edebileceğiz.”

“ABD’de birçok alanda varlığımızı güçlendireceğiz”

ABD pazarında da doğal soda üretimi konusunda çok değerli bir yatırım sürecinin devam ettiğini aktaran Görkem Elverici, “ABD, başka iş alanlarımızda da gitgide daha fazla kıymet arz ediyor. Yaklaşık 3 yıldır yalnızca soda ile değil halihazırda mimari camlar üzere nisbeten daha standart eserlerde dahi ABD’ye değerli ölçüde satış yapıyoruz. Keza cam ambalajda ABD coğrafyasında değerli bir arz eksikliğinin olduğunu biliyoruz. Kâfi kapasite oluşturabildiğimiz ölçüde bu coğrafyaya da eser gönderiyoruz” dedi. Elverici, kelam konusu pazarda son periyotta otocam, bilhassa de otomotiv yenileme Ccmları alanında da kıymetli gelişmelerin olduğunu söyledi. 2020’li yılların Şişecam’ın ABD’de birçok iş alanında varlığını çok daha güçlendireceği bir periyot olacağını vurgulayan Elverici, “Bunların bir kısmını dışarıdan hizmet modeliyle yapabileceğimiz üzere, pazar penetrasyonumuzun gereğince arttığı ve üretici olmanın da toplam modelde kârlılık açısından avantaj yarattığını hisettiğimiz anda gerekli yatırımları da yapıyor olacağız” dedi.

“Şişecam yeni iş alanlarında da dijitalleşmeye odaklanacak”

Önümüzdeki periyotta kesinlikle yeni iş alanlarında da var olacaklarını söyleyen Elverici, “Bu mevzuyu önemsememizin birkaç sebebi var. Birincisi sermayedarlarımız açısından sermaye getirisini olabilecek en optimum noktalara getirme kararlılığındayız. Bu da o periyodun getiri optimizasyonunu yaratacak gerçek iş alanlarında bulunmak ve yanlışsız portföyü oluşturmakla gerçekleşiyor” yorumunda bulundu. Önümüzdeki devirde odaklandıkları mevzular ortasında tarım ve savunma endüstrinin de yer alacağını kaydeden Görkem Elverici, “Geleneksel dallarda yapabileceğimiz yatırımlarda dahi dijitalleşme ve yüksek teknoloji içermesini önemsiyoruz. Örneğin tarımın klasik tarafında yer alsak da dijital dayanaklarla randımanı yükseltilmiş ve çok rekabetçi olabileceğimiz, ölçeklendirebileceğimiz bir tarım ya da dikey tarım üzere mevzulara odaklanabiliriz. Doğal bununla birlikte kendi alanlarımızda da daha üst teknolojilerin kullanıldığı, daha katma kıymetli eserlerin olduğu yatırımlar gerçekleştireceğiz. Start-up’larla ya da orta ölçekli şirketlerle de direkt yüksek teknolojiye yönelik yatırımlar gerçekleştirme kararlılığımız var” dedi.

Paylaşarak Destek Ol!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*