Tevkifatla mükellefe ikili vergilendirme şoku

Hüseyin GÖKÇE

Bu yıl Şubat ayında tevkif edilen KDV’nin iadesinde ödenmiş olma kuralı aranmasına yönelik yapılan düzenlemenin akabinde, Gelir Yönetimi Başkanlığı gelir ve kurumlar vergisi istikametinden de benzeri bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Başkanlık 252 sayılı Gelir Vergisi Genel Bildirimi taslağını görüşe açtı. Daha evvel Gelir Yönetimi Lider Yardımcılığı misyonunda bulunmuş olan Bülent Taş, taslağa yönelik ihtarlarda bulundu. Taslağın, tevkif suretiyle ödenen verginin iadesinin, tahakkuk ettirilmiş olmasına bağlanmasının rastgele bir yasal desteği bulunmadığına değinen Bülent Taş, yönetimin bu usulle iade prosedürünü tahsilat hedefiyle kullandığını kaydetti.

İadeye hak kazanan mükellefin, kelam konusu verginin vergi sorumlusu tarafından ödenip ödenmediğini bilmesinin birçok vakit mümkün olmadığına değinen Bülent Taş, “Sahip olmadığı yahut erişemeyeceği bilgiyi mükelleften talep etmenin de bu bilgiyi temin edemediği için iadeyi gerçekleştirmemenin de hiçbir yasal desteği bulunmamaktadır” diye konuştu.

Farklı mükellef gurupları için yapılacak iadelerde farklı şartlar aramanın da hiçbir yasal desteği bulunmadığının altını çizen Taş, “Nakden iade ile mahsuben iade ortasında ekonomik manada hiç farklılık yokken mahsuben iadede ödenmiş olma şartı aranmazken nakden iadelerde ödenmiş olma şartını aramanın da hiçbir yasal desteği yoktur. Ayrıyeten mantıklı da değildir” dedi.

“Mükellef iki defa vergilendiriliyor”

Bu bahiste yapılacak düzenlemede, tevkifat kaynakla nakden iadelerde verginin tahakkuk ettirilmesi yahut ödenmiş olması koşulunun büsbütün kaldırılması gerektiğini söyleyen Bülent Taş, “Gelir Yönetimi tevkifat yapma yetkisi verilen vergi sorumlusundan tahsil edemediği vergiyi iade etmeyerek aslında tevkifata maruz kalan mükelleften tahsil etmektedir. Böylelikle mükellefi iki kere vergilendirmektedir” diye konuştu.

Gelir Yönetiminin tahsilat için iade prosedürlerinden medet ummasına gerek olmadığına dikkat çeken Bülent Taş, “6183 sayılı Kanun tahsilat için Gelir Yönetimine kıymetli yetkiler ve güç vermektedir. Gelir Yönetiminin bu yetki ve gücü kullanma kapasitesinin ve prosedürlerinin güçlendirilmesi yeterlidir” tabirlerini kullandı.

Mevcut durumda mükellefin, vergi sorumlusunun ödeme yapıp yapmadığına ait evrak ibraz edememesi durumunda , bu durumun vergi dairesine bildirildiğini lisana getiren Taş, “Bu bildirim üzerine mevzu, ilgili vergi dairesi tarafından vergi sorumlusunun bağlı olduğu vergi dairesine iletilmekte ve verginin tahakkuku yahut tahsili için gerekli süreçlere acilen başlanması sağlanmaktaydı. Bu biçimde verginin tahakkuku ve/veya tahsilinden sonra nakden iade yapılmaktaydı” dedi.

Yeni devirde farklı mükellefler için farklı uygulamalar öngörüldüğünü lisana getiren Bülent Taş, buna karşılık yeni periyotta, fiyat geliri elde edenler için patron tarafından vergi kesintisinin yapıldığını gösteren yazının onaylı örneği, gayrimenkul sermaye iradı elde edenler için kira kontratının onaylı örneği, menkul sermaye iradı elde edenler için vergi kesintisinin yapıldığını gösteren evrakın onaylı örneğinin ibrazının iade için kâfi olduğunun altını çizdi.

Paylaşarak Destek Ol!

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*